Jdi na obsah Jdi na menu
 


Standart plemene

02.03.2011

FCI-Standard č. 328

KAVKAZSKÝ PASTEVECKÝ PES
(Kavkazskaďa Ovtcharka)

TRANSLATION: Anna Samsonova. Revised by Renée Sporre-Willes / Original version: (EN).

Překlad: Klub kavkazských pasteveckých psů


ZEMĚ PŮVODU: SSSR.

POD ZÁŠTITOU: Ruska.

DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU: 13.10.2010.

VYUŽITÍ: Hlídací pes.

ZAŘAZENÍ DLE FCI:    Skupina    2    Pinčové a knírači
        Typ – Molosoidní
        plemena,
            svýcarští salašničtí psi
    Sekce    2.2    molossoidní plemena
            horského typu
    Bez zkoušky výkonu.
   

STRUČNÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ: Předpokládá se, že kavkazský pastevecký pes (KPP) pochází ze starověkých psů z Kavkazu.
Rozšíření tohoto plemene zahrnuje oblasti od kavkazských hor po travnaté stepi jižního Ruska.
Na formování plemene neměl vliv pouze přirozený výběr, ale také tradice národů osidlujících oblast Kavkazu. V minulosti byli KPP používáni k ochraně stád a bydlišť před predátory a jinými útočníky. První zmínka o velkých molossoidních psech používaných v armádě arménského cara Tigrana II se datuje od 1. století př. n. l..
Chovatelská práce s plemenem začala na konci 20. let 20. století v SSSR. V procesu selekce se vždy kladl důraz na nezbytnost takových vlastností, jako fyzická síla, sebevědomí, nebojácnost, velice rozvinutý sluch, dobrý zrak a hustá, nepromokavá srst.
Všechny tyto vlastnosti, stejně tak jako jejich vytrvalost, dovolují lidem používat KPP ve všech klimatických podmínkách včetně těch nejdrsnějších.


CELKOVÝ VZHLED:
Kavkazský pastevecký pes je harmonicky stavěný, veliký, silný pes s masivní kostrou a mohutným svalstvem, nepatrně obdélníkového formátu.
Pohlavní výraz je dobře vyjádřený. Samci v porovnání se samicemi jsou osvalenější s dobře vyvinutým kohoutkem a větší hlavou. Jsou také celkově masivnější a mají kratší tělo než feny.
Samci s typem delší srsti mají výrazně zřetelnou hřívu.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:
Délka těla přesahuje výšku v kohoutku o 3-8 %. Délka předních končetin činí v průměru 50-52 % výšky v kohoutku. Délka lebky je s délkou čenichu v poměru 3:2.

POVAHA A TEMPERAMENT:
Chování je vyrovnané, aktivní, sebevědomé, nebojácné a nezávislé. Kavkazský pastevecký pes je oddaný svému pánovi, je vynikajícím strážním psem.

HLAVA

MOZKOVNA: Hlava je mohutná, masivní, široké lícní kosti. Při pohledu shora hlava připomíná tupý klín se širokou základnou.
Lebka: Masivní a široká, téměř ploché čelo rozdělené výraznou mělkou čelní brázdou. Nadočnicové oblouky jsou vyvinuty, ale ne vystupující. Týlní hrbol nevystupuje.
Stop:  Vyjádřený, ale ne příliš výrazně.

OBLIČEJOVÁ ČÁST: 
Nosní houba: Černá, veliká, s přiměřeně otevřenými nozdry, nevystupující mimo obrys tlamy. U strakatých nebo skvrnitých psů je žádoucí černá nosní houba, ale není povinná (ale geneticky modrý nebo játrově hnědý čenich není povolen).
Tlama: Široká a hluboká, postupně se zužující k čenichu, se silnými čelistmi a bradou, široký kořen a hřbet nosu, dobře vyplněna pod očima. Horní linie tlamy a lebky jsou paralelní.
Pysky: Silné, těsně přiléhající, s dobrým pigmentem.
Čelist / Zuby:  Zuby by měly být zdravé, bílé, silné; řezáky jsou těsně přiléhající k sobě a v jedné linii. Úplný nůžkový nebo klešťový skus (tj. 42 zubů).
Poranění, zlomení nebo vyražení řezáků či špičáků, které nemá vliv na použití skusu, nevadí; stejně tak absence zubů PM1
Líce: Dobře vyvinutý jařmový oblouk, zdůrazněný výraznými žvýkacími svaly.
Oči: Přiměřeně velké, oválné, ne příliš hluboko zasazené, široké a šikmo posazené. Barva je různých odstínů od tmavě hnědé po lískově oříškovou. Oční víčka jsou černá, suchá a těsně přiléhající. Výraz je vážný, pozorný a zvídavý.
Uši: Středně velké, silné, trojúhelníkového tvaru přirozeně visící, vysoko a široce posazené. Vnitřní část ucha přiléhá k lícím. Uši jsou tradičně kupírované v zemi původu. Přirozené uši mají stejnou hodnotu.

KRK: Střední délky, silný, nízko nasazený, oválný v průřezu. Límec je výrazný zejména u samců.

TRUP:
Velmi dobře vyvinutý ve všech rozměrech, široký, dobře osvalený a dobře vyvážený.
Kohoutek: Dobře vyjádřený, přiměřeně dlouhý. Výška v kohoutku mírně převyšuje výšku v kříži.
Hřbet:  Rovný, široký, pevný.
Bedra:  Krátká, široká, mírně klenutá.
Záď: Středně dlouhá, široká, oválná, mírně se svažující ke kořenu ocasu.

Hrudník: Dlouhý, široký, dobře vyklenutý, celkově hluboký stejně tak jako v jeho přední části, v průřezu je široce oválného tvaru. Žebra jsou pružná, falešná žebra jsou dlouhá. Předhrudí je výrazné.
Spodní linie a břicho: Břicho je mírně vtažené směrem dozadu.

OCAS: Vysoko nasazený, ve tvaru srpu nebo stočený. V klidu visící dolů dosahující k hleznům, když je pes vzrušen, může být ocas nesen nad linií hřbetu.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: Dobře osvalené. Při pohledu zpředu jsou přední končetiny rovné, paralelní a široce postavené.
Ramena: Silně osvalená. Středně dlouhá, široká, svažující se do úhlu přibližně 100° s nadloktím. Rameno pevně přiléhá proti hrudníku.
Nadloktí: Silné a svalnaté, těsně přiléhající.
Lokty: Umístěny striktně vzadu v souběžné ose, nejsou vytočené dovnitř ani ven.
Předloktí: Rovné, masivní, přiměřeně dlouhé, dobře osvalené; zaoblené v průřezu.
Nadprstí: Krátké, masivní, při pohledu zepředu a ze strany téměř rovné.
Tlapy: Veliké, okrouhlé, prsty dobře klenuté, dobře sevřené.

PÁNEVNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: Při pohledu zezadu rovné, rovnoběžné a přiměřeně široké. Kolena a hlezna z pohledu ze strany jsou dostatečně dobře zaúhlená. Pánevní končetiny by se neměly být umístěny příliš vzadu.
Stehno: Široké, dobře osvalené, přiměřené dlouhé.
Koleno: Dostatečně dobře zaúhlené.
Lýtko - bérec: Široký, dobře osvalený, přiměřené dlouhý.
Hlezno: Široké a štíhlé, dostatečně dobře zaúhlené, pevné, nevybočuje dovnitř ani ven.
Nadprstí: Není dlouhé, masivní, z pohledu zepředu a ze strany téměř rovné.
Tlapy: Veliké, okrouhlé, prsty dobře klenuté, dobře sevřené.

CHŮZE / POHYB: Volný, pružný, pohyb beze spěchu s dobrou razancí pánevních končetin. Dobrá stabilita ve všech kloubech a s dobrou koordinací. Typickým pohybem je klus. Kohoutek je ve stejné úrovni jako záď a linie hřbetu je při pohybu poměrně stabilní.

KŮŽE: Silná, dostatečně pružná, bez záhybů a vrásek.

OSRSTĚNÍ:
Srst: Rovná, hrubá, odstávající srst s dobře vyvinutou podsadou. Délka krycí srsti stejně tak jako podsady by neměla být kratší jak 5 cm. Na hlavě a předních končetinách je srst kratší a hustší. Ocas je zcela pokryt hustou srstí a vypadá silně a huňatě. Delší vrchní srst utváří “kartáče” na uších, “hřívu” okolo krku a “kalhoty” na zadních stranách stehen.

Barva: Jakékoli jednobarevné zbarvení, strakatá nebo skvrnitá forma. Kromě celočerné, zředěná černá nebo černé v jakékoli kombinaci nebo geneticky modré či játrově hnědé.

VÝŠKA A VÁHA:
Výška v kohoutku:    Psi: Žádoucí výška je 72-75;
    Minimálně 68 cm;
    Feny: Žádoucí výška je 67-70 cm;
    Minimálně 64 cm.
Větší vzrůst při harmonické stavbě těla je akceptován.

Váha:     Psi:    Minimálně: 50 kg;
    Feny:    Minimálně: 45 kg.
VADY:
Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a blaho psa.

ZÁVAŽNÉ VADY:
Příliš lehká nebo příliš těžká stavba těla.
Nedostatek sebevědomí.
Odchylky od pohlavního výrazu.
Hlava malá v poměru k tělu, jemná, úzká, dlouhá, lymfatická, hranatá nebo kulatá hlava.
Silně výrazný stop.
Čenich: dolu směřující; nahoru směřující či špičatý.
Zuby příliš malé, široce umístěné, řezáky nejsou posazeny v jedné rovině, jakákoli odchylka od zubního standardu (kromě absence PM1).
Nedostatečně výrazné lícní kosti.
Oči velké, vypouklé, velmi světlé, viditelná spojivka, svěšená oční víčka.
Uši velké, úzké, posazené příliš nízko.
Vyklenutý nebo prověšený hřbet; dlouhá, spáditá nebo klenutá bedra, zadek výše než kohoutek.
Kvadratické tělo, příliš zavalité, příliš dlouhé, úzké vpředu i vzadu, příliš dlouhé nohy, hrudník velmi krátký, plochý či mělký; krátká či strmá záď.
Vrozená krátkoocasost, bezocasost
Slabé kosti, svaly a vazy v kloubech.
Nesprávné úhlení.
Zkřivené předloktí
Nevyvážený pohyb.
Nedostatek razance v pánevních končetinách.
Srst, která je velmi jemná, kudrnatá; velmi krátká krycí srst nebo chybějící podsada.

VYLUČUJÍCÍ VADY:
Agresivní nebo příliš bázliví jedinci.
Jedinci vykazující zjevné fyzické nebo povahové odchylky musí být vyloučeni.
Jakákoli odchylka od požadovaného skusu.
Neúplný chrup (chybějící jakýkoli zub kromě třetích stoliček (M3) nebo prvních premolárů (PM1)).
Entropium.
Skvrnité oči, tmavě modré, oči se zeleným nádechem, nebo oči rozdílné barvy.
Kupírovaný ocas.
Stálý mimochod nebo nemožnost ocenit pohyb.
Černá barva v jakékoli podobě, celočerná, zředěná černá, strakatá, tečkovaná nebo černé sedlo (kromě masky).
Genetická modrá barva v jakékoli podobě nebo odstínu.
Modrošedě pigmentovaný čenich, pysky a okraje očních víček.
Genetická hnědá barva v jakékoli podobě nebo odstínu.
Geneticky hnědý čenich, pysky a okraje očních víček.
Černá barva s pálením, modrá nebo hnědá.
Vzrůst nižší než minimální výška.
Vážné odchylky od pohlavního typu u samců.

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.